·                    Opening 20:00

 

·                     Mededelingen / ingekomen stukken / vaststellen  agenda

 

·                     Goedkeuring notulen Algemene Ledenvergadering 2015/2016

 

 •        ·             Jaarverslag secretaris (Sander Vos)

- Samenvatting seizoen

 

·                     Jaarverslag jeugdbestuur (Rob van der Veen)

- Samenvatting seizoen

 

·                     Jaarverslag Club van Vijftig, aansluitend verslag sponsorcommissie

 - Samenvatting seizoen

 

·                     Jaarverslag penningmeester (Gert Jan Kamies)

- Balans, Verlies & Winstrekening + begroting

 - Vaststellen contributie

- Verslag kascommissie (Bert Stellinga en Ward Hermans )

 

·                     Leden, vrijwilligers

 - Invullen van taken/functies binnen de vereniging.

 

·                     Toekomst Valther Boys

-Stand van zaken

-Opties doornemen(stem ronde)

 

·                     Bestuursverkiezing

-Aftredend en niet herkiesbaar: Sander Vos. Functie, secretaris.

-Aftredend en herkiesbaar: Jos Deen. Functie, voorzitter.

-Aftredend en herkiesbaar: Andre Nijboer, voetbaltechnische zaken.

-Aftredend en herkiesbaar: Gert-Jan Kamies, penningmeester.

-Aftredend in jeugdbestuur en niet herkiesbaar: Rob v/d Veen, jeugdvoorzitter.

-Aftredend in jeugdbestuur en niet herkiesbaar: Margriet Kort, jeugdsecretaris.

-Voordracht nieuwe secretaris: Rob v/d Veen.

-Afgetreden: Mans Vos, kantinebeheer. Functie vacant.

-Afgetreden: Ron Middeljans, wedstrijdsecretaris. Functie vacant.

-Tegen of nieuwe kandidaten kunnen zich tot een uur  voor het openen van de vergadering melden bij het bestuur.

 

·                     Rondvraag

 

·                     Sluiting

       
   
 
  Afgeronde rechthoek:  Agenda algemene ledenvergadering 2017                    27-9-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·         Opening 20:00

 

·                     Mededelingen / ingekomen stukken / vaststellen  agenda

 

·                     Goedkeuring notulen Algemene Ledenvergadering 2015/2016

 

·         Jaarverslag secretaris (Sander Vos)

- Samenvatting seizoen

 

·                     Jaarverslag jeugdbestuur (Rob van der Veen)

- Samenvatting seizoen

 

·                     Jaarverslag Club van Vijftig, aansluitend verslag sponsorcommissie

 - Samenvatting seizoen

 

·                     Jaarverslag penningmeester (Gert Jan Kamies)

- Balans, Verlies & Winstrekening + begroting

 - Vaststellen contributie

- Verslag kascommissie (Bert Stellinga en Ward Hermans )

 

·                     Leden, vrijwilligers

 - Invullen van taken/functies binnen de vereniging.

 

·                     Toekomst Valther Boys

-Stand van zaken

-Opties doornemen(stem ronde)

 

·                     Bestuursverkiezing

-Aftredend en niet herkiesbaar: Sander Vos. Functie, secretaris.

-Aftredend en herkiesbaar: Jos Deen. Functie, voorzitter.

-Aftredend en herkiesbaar: Andre Nijboer, voetbaltechnische zaken.

-Aftredend en herkiesbaar: Gert-Jan Kamies, penningmeester.

-Aftredend in jeugdbestuur en niet herkiesbaar: Rob v/d Veen, jeugdvoorzitter.

-Aftredend in jeugdbestuur en niet herkiesbaar: Margriet Kort, jeugdsecretaris.

-Voordracht nieuwe secretaris: Rob v/d Veen.

-Afgetreden: Mans Vos, kantinebeheer. Functie vacant.

-Afgetreden: Ron Middeljans, wedstrijdsecretaris. Functie vacant.

-Tegen of nieuwe kandidaten kunnen zich tot een uur  voor het openen van de vergadering melden bij het bestuur.

 

·                     Rondvraag

 

·                     Sluiting